ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015
 
 

20.000 φοιτητές στα 50 χρόνια Θερινού Σχολείου του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

Με επιτυχία διεξήχθη η πρώτη εβδομάδα του Θερινού Σχολείου συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτό το καλοκαίρι αριθμεί το 50ο Θερινό Σχολείο που όπως πάντα απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ που από 6 έως 17 Ιουλίου ενημερώνονται για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Επιστήμη και την Τεχνολογία.

Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου του «Δημόκριτου» καλύπτουν τις θεματικές περιοχές:

  • Περιβάλλον - Ενέργεια - Ασφάλεια
  • Προηγμένα Υλικά, Μικρο - Νανοτεχνολογία & Διατάξεις
  • Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Επιστήμες Ζωής
  • Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρονομιά
Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου πραγματοποιούνται από διακεκριμένους επιστήμονες Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων της Ελλάδας, του εξωτερικού και του ΕΚΕΦΕ «Δ». Επίσης οργανώνονται επισκέψεις και γίνεται πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα εργαστήρια του Κέντρου.

Επιπλέον το Θερινό Σχολείο περιλαμβάνει 3 ημερίδες:

  1. Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (3 Ιουλίου): Ένα πάνελ ειδικών δέχτηκαν τις ερωτήσεις και τα σχόλια σπουδαστών, στο πλαίσιο του προηγηθέντος Hellenic Forum of Science and Innovation, μετά από παρουσιάσεις. Ένα σεμινάριο οργανώνεται, για την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στο οποίο οι σπουδαστές θα διδαχτούν πως ένα επιστημονικό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε χρήσιμο (και προσοδοφόρο) προϊόν.
  2. Σύνδεσης Σύγχρονου Σχολείου με την Επιστημονική Έρευνα (10 Ιουλίου): Ανάδειξη του ρόλου που μπορούν να αναλάβουν τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία στη διάδοση την νέας επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση, σε συνεργασία με τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμια.
  3. Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (17 Ιουλίου): Ερευνητές του «Δημόκριτου», εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων και εκπαιδευτικοί καθώς και ακόλουθοι πρεσβειών θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών στα ιδρύματα που εκπροσωπούν. 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο.
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Δημόσιες Σχέσεις
communications [@] central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr
210 650 3040 - 210 650 3002

 
 
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο: LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.