ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 13/07/2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-2958
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια αξιολόγησης των προσφορών για τη συλλογή/ συσκευασία και απομάκρυνση χημικών αποβλήτων από τα εργαστήρια του Ε.ΚΕ.ΦΕ. «Δ», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για τις ανωτέρω εργασίες.

 

 

Σχετικό Έγγραφο: diag306.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ