ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2015
 
 

Στο ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" η Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα Irit Ben-Abba

 

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Πρέσβειρας του Ισραήλ στην Ελλάδα κα. Irit Ben-Abba με τον Πρόεδρο του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Δρ. Ν. Κανελλόπουλο και μέλη του Δ.Σ. στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της αναζήτησης διεθνών συνεργασιών του Κέντρου.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου καθώς και το όραμα  δημιουργίας του Metropolitan Innovation Campus, μιας Τεχνόπολης που θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της εξόδου της χώρας από την κρίση.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας φορέων στο Ισραήλ με το Κέντρο στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 καθώς και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες προσέγγισης και συνεργασίας με Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια στο Ισραήλ.

Μετά τη συνάντηση, η Πρέσβειρα είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, ειδικότερα τον επιταχυντή TANDEM καθώς και την Έκθεση Καινοτομίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Πρόκειται για μία μόνιμη έκθεση με δυναμικό χαρακτήρα, όπου παρουσιάζονται πρωτοπόρα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία ανανεώνονται με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο.

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Δημόσιες Σχέσεις
communications [@] central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr
Τηλ.: 210 650 3040 - 210 650 3002, Fax: 210-650-3260

 
 
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο: LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.