ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:22/06/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2729
 

Διαδικασία για τη συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας με Αρ. Πρ.015/2015-2653, 015/2015-2649 και 015/2015-2659

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής των με αρ. πρωτ. 015/2015-2653, 015/2015-2649 και 015/2015-2659  συμβάσεων με θέμα:

  • «Προμήθεια αντισωμάτων ελέγχου κυτταρικού πολλαπλασιασμού του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΟΜΑΔΑ Α στο πλαίσιο του Έργου “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας  φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π9/2015),
  • «Προμήθεια αντισωμάτων και εξειδικευμένων αναλωσίμων κυτταρικής ροής του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΟΜΑΔΑ Β στο πλαίσιο του Έργου “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας  φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π9/2015),
  • Προμήθεια εξειδικευμένων αναλωσίμων μοριακής βιολογίας του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΟΜΑΔΑ Δ στο πλαίσιο του Έργου “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας  φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π9/2015)

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής των ανωτέρω συμβάσεων.

 

Σχετικό Έγγραφο: diag298.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ