ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:22/06/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2728
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με Αρ. Πρ.015/2015-2588

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2015-2588 σύμβασης με θέμα:

  • «Προμήθεια χημικών και λοιπών εργαστηριακών αναλωσίμων του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΟΜΑΔΑ Γ στο πλαίσιο του Έργου “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας  φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π4/2015),
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.
 

Σχετικό Έγγραφο: diag296.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
<