ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122

   
 
Αγ. Παρασκευή:19/06/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2695
 

Παράταση Έρευνας Αγοράς με αριθμ. πρωτ. 015/2015-2581

Η με αριθμ. πρωτ. 015/2015-2581 Έρευνα Αγοράς με θέμα τον «Καθαρισμό από ξερά χόρτα της αντιπυρικής ζώνης και την αποκομιδή αυτών σε εγκεκριμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δ»» παρατείνεται μέχρι την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι προσφορές με τα στοιχεία της προμήθειας αποστέλλονται  στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Τμήμα Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ. Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττική
ς

 

Σχετικό Έγγραφο 1 (Ανακοίνωση Παράτασης):diag295.pdf

Σχετικό Έγγραφο 2 (Τεχνική Περιγραφή):diag295_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf

Σχετικός Σύνδεσμος (Link Αρχικής Ανακοίνωσης):

 http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1518&View=18


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ