ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015
 
 
Έναρξη νέου Ερευνητικού Έργου ΕU-CIRCLE - Συντονιστής το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έναρξη του νέου ερευνητικού έργου (kick-off 9-10 Ιουνίου) ΕU-CIRCLE, συντονιστής του οποίου είναι το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.).

Στο έργο συμμετέχουν 19 εταίροι, μετεωρολογικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις και ερευνητικά / πανεπιστημιακά ιδρύματα από την Αγγλία, την Γαλλία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Πολωνία και την Κύπρο.

Το αντικείμενο μελέτης του ΕU-CIRCLE αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών κινδύνων στις ετερογενείς και διασυνδεδεμένες υποδομές ζωτικής σημασίας σε μια περιοχή ενδιαφέροντος. Οι υποδομές (ενέργεια, μεταφορές, ύδρευση κ.α.) αποτελούν σημείο αναφοράς για τις μοντέρνες κοινωνίες, ενώ η διακοπή της απρόσκοπτης λειτουργίας τους έχει ευρύτατες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Ο στόχος του EU-CIRCLE είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο οι επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα και παράλληλα να προετοιμαστούν έγκαιρα για τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.

Το ερευνητικό έργο ΕU-CIRCLE (A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change - 653824) που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015, έχει διάρκεια 36 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 7.283.526,00€, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο  του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) - το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα http://www.eu-circle.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες:
Θανάσης Σφέτσος
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών,
ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

email: ts@ipta.demokritos.gr , http://www.demokritos.gr
 
 
 
 
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο: LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.