ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, 30 Απριλίου 2015
 
 

RADIO: Ρομπότ σε Υποβοηθούμενα Περιβάλλοντα Διαβίωσης

 

Νέο ευρωπαϊκό έργο αναπτύσσει ένα ρομποτικό έξυπνο σπίτι με στόχο να προσφέρει διακριτικές, αποτελεσματικές, αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις για ανεξάρτητη τρίτη ηλικία.

Η αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού και των ανθρώπων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες έχουν επιφέρει μια καινούργια δημογραφική και επιδημιολογική πραγματικότητα. Το προσδόκιμο ζωής και η ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα αυξάνονται, ενώ τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της ιδρυματικής φροντίδας ηλικιωμένων, προκαλούν αντίστοιχα προβλήματα ποιότητας. Για την εύρεση λύσεων με στόχο την παράταση της ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που ονομάζεται «RADIO». Μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία, με επικεφαλής το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», θα αναπτύξει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ένα ρομποτικό έξυπνο σπίτι με αποτελεσματικές, αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις για ανεξάρτητη τρίτη ηλικία.

Η κοινοπραξία «RADIO», εναρμονισμένη με την στρατηγική της «Ευρώπης 2020» για την Υγεία, θέτει ως στόχο την προώθηση της ανάπτυξης για όλους με απώτερο σκοπό την μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Προαπαιτούμενο για την υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου είναι και ο περιορισμός των ανθρώπινων ασθενειών και η μείωση των πηγών κινδύνου σε περιπτώσεις σωματικής και ψυχικής υγεία.

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) τεχνολογίες προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι οι δημογραφικές και επιδημιολογικές αλλαγές σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα επιβάλλουν κοινωνικές προκλήσεις, οι τεχνικές εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης και της ρομποτικής, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τη την Τρίτη ηλικία της Ευρώπης, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αλλά και τις ευρωπαϊκές εταιρείες που παρέχουν σχετική τεχνολογία και υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Το «RADIO» καινοτομεί σε τέσσερις βασικούς άξονες: Αποδοχή χρήστη, Ολοκληρωμένη και δυναμική συλλογή δεδομένων - μεταφορά - επεξεργασία, Διεπαφή χρήστη και Αρχιτεκτονική. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει το δρόμο για μια ευρύτερη εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων για ενεργά και υγιή άτομα τρίτης ηλικίας, για την ενσωμάτωση ρομπότ και έξυπνων αισθητήρων σπιτιού στο «Internet Of Things» και για μεγαλύτερη διείσδυση λύσεων βασισμένων στην τεχνολογία. Σε μια ευρεία περιοχή του οικοσυστήματος που θα αναπτύξει το «RADIO», διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα υγείας θα αντιμετωπιστούν συνδυάζοντας κατάλληλα τεχνολογίες αιχμής.

Ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής Έρευνας του Ι.Π.Τ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Συντονιστής του έργου «RADIO» εξηγεί: «Το έργο “RADIO“ έχει κινητοποιήσει μια κοινοπραξία κορυφαίων οργανισμών έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δυναμικές και δραστήριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα υγείας με σκοπό την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της φροντίδας της τρίτης ηλικίας.

Το «RADIO» αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνου σπιτιού – ρομποτικού βοηθού

Η κοινοπραξία επιδιώκει μια νέα προσέγγιση στην αποδοχή και τη διακριτικότητα: ένα σύστημα στο οποίο οι αισθητήρες δεν είναι διακριτικοί, αλλά εμφανείς και αποδεκτοί ως μέρος της καθημερινής ζωής του χρήστη. Η χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνο σπίτι – ρομποτικός βοηθός για την παρακολούθηση της υγείας, στρέφει την προσοχή του χρήστη στην λειτουργικότητα των αισθητήρων και όχι στους ίδιους τους αισθητήρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι αισθητήρες δεν χρειάζεται να είναι διακριτικοί και απομακρυσμένοι ή καλυμμένοι και δυσκίνητοι για να την εγκατάσταση. Αντίθετα η παρουσία τους πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ένα φυσιολογικό μέρος του έξυπνου σπιτιού – ρομποτικού βοηθού.

Το «RADIO» ξεκίνησε στις 29 Απριλίου 2015 στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στην Αθήνα.

Οι συνεργάτες του «RADIO» συναντήθηκαν στις 29 και 30 Απριλίου στην Αθήνα για την εναρκτήρια συνάντηση. Την συνάντηση άνοιξε ο πρόεδρος και Διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Νικόλαος Κανελλόπουλος.

Σχετικά με το «RADIO»

Το «RADIO» είναι ένα έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» κα ιαπαντά στην ανάγκη εύρεσης τεχνικών λύσεων για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μαζί με το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", τα ακόλουθα ιδρύματα και εταιρίες συμμετέχουν επίσης στο έργο: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (GR), Ruhr Univeristaet Bochum (DE), Robotnik Automation SLL (ES), Sensing & Control Systems S.L. (ES), AVN Innovative Technology Solutions LtD (CY), Fondazione Santa Lucia (IT), Fundacio Hospital Asil de Granollers (ES) και Φροντίδα Ζωής (GR).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.radio-project.eu

Επικοινωνία:

Χριστιάννα Αρμενιάκου
T: 210 650 3204
E: carmeniakou@iit.demokritos.gr

Samuel Bobbino
T: +34 931763520
E: samuel.bobbino@sensingcontrol.com

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Δημόσιες Σχέσεις, Τηλ:. 210- 650-3002, 210-650-3040, Fax: 210-650-3260
email: communications [@] central.demokritos.gr , http://www.demokritos.gr

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.