ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 28/05/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2445

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης προμήθειας

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2015-2433 σύμβασης με θέμα:

«Αναβάθμιση και θέση σε καλή λειτουργία  φασματόμετρου πυρηνικού  μαγνητικού συντονισμού (NMR) 250 MHz με υποδοχέα και NMR 500 MHz με νέο συμβατό λογισμικό, σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα, αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας της κονσόλας Avance DRX 500 για συμβατή επικοινωνία με το νέο λογισμικό, του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/2014-2269),

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag282.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ