ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 18/05/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2375
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης προμήθειας

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2015-2207 σύμβασης με θέμα:

  • «Προμήθεια αντισωμάτων και εξειδικευμένων αναλωσίμων κυτταρικής βιολογίας του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΟΜΑΔΑ Γ στο πλαίσιο του Έργου “Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας  φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα»,
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.
 
Σχετικό: diag278.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ