ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015
 
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου 2015 από το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου 2015 από το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την καθοδήγηση και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας (EMBL), και πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τη Μάθηση στις Επιστήμες της Ζωής (ELLS), που εκπροσωπήθηκε από τον Dr. Philipp Gebhardt, και την Dr. Eva Haas και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά που εκπροσωπήθηκε από την Βασιλική Κιούπη.

Την πρώτη μέρα οι καθηγητές έγιναν… μαθητές και συμμετείχαν ενεργά (με μεγάλο ενθουσιασμό και ζήλο) σε μια εργαστηριακή διαδικασία με στόχο το «DNA barcoding» που περιελάμβανε απομόνωση του DNA από φυτά που συλλέχθηκαν στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης - PCR, για τον πολλαπλασιασμό συγκεκριμένου γονιδίου, ηλεκτροφόρηση και τελικά αλληλούχηση του δείγματος. Την δεύτερη μέρα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μυήθηκαν στα μυστικά της αναζήτησης αλληλουχιών από βάσεις δεδομένων και κατέθεσαν τη δική τους  αλληλουχία στο Ευρωπαϊκό Αρχείο Νουκλεοτιδίων (European Nucleotide Archive - ΕΝΑ) για την φυλογενετική ταυτοποίηση του δείγματός τους.  Επιπλέον έγινε συζήτηση για τη δυνατότητα εφαρμογής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ιδιαίτερη χαρά και ενδιαφέρον οι περίπου 30 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τις διαλέξεις της Δρ. Φλωρεντία Φωστήρα, Συνεργαζόμενης Ερευνήτριας του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με τίτλο: «Διαβάζοντας  το ανθρώπινο γονιδίωμα, προβλέποντας τον καρκίνο» (Reading human genes, predicting cancer) και αυτή της Δρ. Ζωής Λυγερού, Μέλους του EMBL, Καθηγήτριας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Από το νουκλεοτίδιο, στο γονίδιο και στο γονιδίωμα: πως η γενετική πληροφορία διατηρείται και εξελίσσεται» (From the nucleotide, to the gene, to the genome: stability and plasticity of genetic information) η οποία μίλησε για τους μηχανισμούς ελέγχου που διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την πλαστικότητα του γενετικού υλικού των κυττάρων.

Μέσα από τέτοιου είδους πολύπλευρες εκπαιδευτικές δραστηριότητές - όπως τα πρακτικά μαθήματα (LearningLABs), τα διαδικτυακά σεμινάρια (ELLS webinars), τις επιστημονικές συζητήσεις (Science Chats), τις επιστημονικές διαλέξεις (ELLS Insight Lectures), την εκπαιδευτική βάση δεδομένων (ΤeachingBASE) και τις πλατφόρμες δικτύωσης, όπως το EMBLog, – το ELLS παρέχει στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν φυσικές επιστήμες τόσο το κατάλληλο θεωρητικό, όσο και το αναγκαίο πρακτικό υπόβαθρο, ώστε να μπορέσουν να διδάξουν τις έννοιες της Μοριακής Βιολογίας στην τάξη. Η συνεργασία αυτή του ELLS με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και τη συμβολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ή άλλων αναλόγων φορέων, αναμένεται να αποτελέσει την αρχή για μια σειρά ανάλογων δράσεων μέσα από τις οποίες το Κέντρο θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης, με το να φέρει τους καθηγητές και τους μαθητές σε δημιουργική επαφή με το ερευνητικό εργαστήριο και το χώρο της έρευνας και της καινοτομίας.
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Δημόσιες Σχέσεις, Τηλ:. 210- 6503002, 210-650 3040, Fax: 210-650-326,
Fax: 210-650-3260, email: communications [@] central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr
 
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο: LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.