ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 28/04/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-2140
 

Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με αρ. πρωτ.015/2015-1222

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2015-1222 σύμβασης με θέμα:

  • «Εναπόθεση Αλουμίνας (Al2o3) σε δείγματα Πυριτίου (πολυκρυσταλλικού ή και μονοκρυσταλλικού) με τη μέθοδο εναπόθεσης ατομικού στρώματος του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π21/2014),
θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 και ώρα 11:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης
 

Σχετικό Έγγραφο: diag268.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ