Αλληλεπίδραση όγκου & στρώματος: ο ρόλος της  πρόωρης κυτταρικής γήρανσης στρωματικών ινοβλαστών μετά από έκθεση σε γ-ακτινοβολία

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Αλληλεπίδραση όγκου & στρώματος: ο ρόλος της  πρόωρης κυτταρικής γήρανσης στρωματικών ινοβλαστών μετά από έκθεση σε γ-ακτινοβολία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΚΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/9/2008
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/8/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ