Δομική και  λειτουργική ανάλυση γονιδίων του  μονοπατιού μεταγωγής σήματος της  PI3K στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης: επιπτώσεις στην πρόγνωση και την θεραπεία

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Δομική και  λειτουργική ανάλυση γονιδίων του  μονοπατιού μεταγωγής σήματος της  PI3K στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης: επιπτώσεις στην πρόγνωση και την θεραπεία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/9/2008
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/8/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ