ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2015
 
 
Συμμετοχή του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στο έργο BigDataEurope
 

 

Μια ακόμα επιτυχία προστέθηκε στη λίστα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” με την έγκριση ενός καινούριου Ευρωπαϊκού Προγράμματος με την επωνυμία “BigDataEurope” συνεχίζοντας τις ενέργειες προαγωγής της Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος “Horizon 2020”. Δώδεκα Ευρωπαίοι εταίροι, υπό την ηγεσία του Fraunhofer IAIS της Γερμανίας, δημιουργούν μια πλατφόρμα λογισμικού η οποία ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογίες Big Data προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων στους τομείς της Υγείας, Διατροφής, Ενέργειας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών και Ασφάλειας.

Υπό την ηγεσία του γερμανικού ερευνητικού κέντρου Fraunhofer IAIS που ηγείται της κοινοπραξίας, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” θα συμμετέχει ως εταίρος στο έργο μαζί με τα ακόλουθα ιδρύματα και εταιρείες: CESSDA (ΝΟ), ERCIM (FR), Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ES), Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) (IT), Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (InfAI) του Πανεπιστημίου της Λειψίας (DE), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (GR), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (GR), The OpenPHACTS Foundation (GB), Tenforce (BE), Semantic Web Company (ΑΤ) και W3C (FR).  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με τη συμμετοχή τριών ακόμα Ινστιτούτων: του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών.

Για να σηματοδοτήσουν την έναρξη του έργου, οι συνεργάτες του BigDataEurope καλούν τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και δημοσιογράφους να συμμετάσχουν στη δημόσια εναρκτήρια εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2015, στις Βρυξέλλες.

Στα πλαίσια του προγράμματος BigDataEurope, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα λογισμικού που θα απλοποιήσει τη δημιουργία και την πρόσβαση σε εφαρμογές δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθώς και την ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες διαδικασίες. Το πρόγραμμα θα κινείται σε δύο βασικούς άξονες: α) τη δημιουργία ενός δικτύου στο οποίο θα συμμετέχουν βασικοί αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών κοινωνικών τομέων οι οποίοι θα κληθούν να συζητήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τομέα και β) την επεξεργασία των συγκεντρωμένων απαιτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεχνική ανάπτυξη και την υλοποίηση της ανοικτής πλατφόρμας Big Data Europe.

Ο καθηγητής Δρ Soren Auer, συντονιστής του προγράμματος στο Fraunhofer IAIS εξηγεί «Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις - οι οποίες συχνά δεν έχουν τους πόρους για την υλοποίηση μεγάλων έργων ή για την πρόσληψη μιας ομάδας εξειδικευμένων ερευνητών - θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτή την προσιτή πλατφόρμα, η οποία θα προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον κόσμο των Big Data και στην κατανόηση των εξειδικευμένων τεχνολογιών αιχμής και οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και την εγγραφή απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.big-data-europe.eu/events

κα. Χ. Αρμενιάκου
0030 2106503204
carmeniakou@iit.demokritos.gr

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Τμήμα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr , http://www.demokritos.gr

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.