ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2015
 

Σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συνεργασία του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (25-26 Απριλίου 2015)

Η προθεσμία εγγραφής για το σεμινάριο έληξε στις 16 Μαρτίου 2015.
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για παρεμφερή σεμινάρια στείλτε e-mail στο
:
communications@central.demokritos.gr


 

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τη Μάθηση στις Επιστήμες της Ζωής (ELLS), σε συνεργασία με το  Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας των Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος” και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια μέσου της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ELLS LearningLAB με τίτλο “Μαθαίνοντας από τη ζωή – Ανακαλύπτουμε νέους τρόπους διδασκαλίας της σύγχρονης Βιολογίας” .

Το διήμερο αυτό σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες, θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς μια εισαγωγή σε επιλεγμένες Τεχνολογίες του Γενετικού Υλικού – DNA, καθώς και ευκαιρίες να ανακαλύψουν πως μπορούν να “μεταφέρουν” και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες στη σχολική τάξη.
 

Σχετικό Link: http://wp.me/P3VwsP-4xM (shortlink)

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.