ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2015
 
 
Υπογραφή Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με το Δήμο Αγίας Παρασκευής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 

Στην υπογραφή Mνημονίων Συνεργασίας προχώρησε το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με το Δήμο Αγίας Παρασκευής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνεχίζοντας τις ενέργειες προαγωγής της Έρευνας και της Εκπαίδευσης που αποτελούν πρωταρχικό στόχο του Κέντρου.

Πιο συγκεκριμένα, στο Συμφωνητικό Συνεργασίας με το Δήμο Αγίας Παρασκευής που υπεγράφη στις αρχές έτους 2015, κατά τη διάρκεια κοπής της πίτας του Κέντρου, συμφωνήθηκαν ενέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του τομέα Παιδείας και τη δυνατότητα επέκτασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών και στις μικρότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Παράλληλα, το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προχώρησε στην υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό επίπεδο στο πλαίσιο προαγωγής της Έρευνας και της Εκπαίδευσης. Η συνεργασία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων θα γίνεται σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία εγκαινιάζεται με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Σχεδιασμός Διαστημικών Συστημάτων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και «Υλικών και Τεχνολογιών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών κατά την διάρκεια των οποίων το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» θα παραχωρεί χώρους διδασκαλίας, καθώς επίσης και ερευνητές οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διδασκαλία. Επιπροσθέτως θα διερευνηθεί η δημιουργία νέων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Ενέργειας/Περιβάλλοντος, Γεωπονίας και Αγροτικής Οικονομίας.

Σε επίπεδο Διδακτορικών διατριβών, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν τη διατριβή τους στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των δύο Ιδρυμάτων.

Οι δράσεις του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων, καθώς και την υποβολή κοινών προτάσεων στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (HORIZON 2020) με σκοπό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να προαχθεί η Έρευνα.

Σημείωση προς τους Συντάκτες: Επισυνάπτονται φωτογραφίες από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Δήμο Αγ. Παρασκευής στις 12 Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κοπή της πίτας του Κέντρου, με τον Πρόεδρο του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, Γιάννη Σταθόπουλο.

 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr
 
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο: LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.