ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 29/12/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 -12268
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δίδεται παράταση στην με αριθμό 015/2014-10837/25-11-2014 εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τέσσερεις (4) θέσεις.

Νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίζεται η Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 (12-1-2015).

Νέα ημερομηνία ανακοίνωσης ονομάτων υποψηφίων που θα προκριθούν κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης ορίζεται η Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 (20-1-2015).

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων 26-1-2015 έως 30-1-2015.

Δείτε αναλυτικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs642.pdf