ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 16/12/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11660
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο τεχνική και οικονομική προσφορά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή για την ανακαίνιση γραφείου Δ/ντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Σωματιδιακής Φυσικής (Κτήριο TANDEM) του ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογισμού #5.500,00 €# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Η υποβολή πρέπει να γίνει μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα στο κεντρικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Τμήμα Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττικής.

Το συνημμένο αρχείο αφορά την τεχνική περιγραφή για την ανωτέρω ανακαίνιση σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία.

 

Σχετικό Έγγραφο (Τεχνική Περιγραφή): ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf 


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ