«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΑΚ»

Ο διαγωνισμός του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΑΚ» ακυρώθηκε και το έργο θα επαναπροκηρυχθεί.