ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 12/11/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-10388
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής σύμβασης προμήθειας

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 015/2014-7557 σύμβασης για την:

«Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) μετρητή ταυτόχρονου προσδιορισμού συγκέντρωσης στον ατμοσφαιρικό αέρα CO, CH4, CO2 και H2O με φασματοσκοπία απόσβεσης φωτός σε οπτική κοιλότητα του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’» (με αριθμό 015/7/2014/2),

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του ανωτέρω διαγωνισμού.

 

Συνημμένο Έγγραφο: diag230.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ