ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014
 
 
Καινοτόμες εφαρμογές από την εταιρεία Future Intelligence στο Τεχνολογικό Πάρκο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 

Το τεχνολογικό πάρκο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» γίνεται πεδίο δοκιμών για μη επανδρωμένα οχήματα. Η εταιρεία Future Intelligence Ε.Π.Ε. αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές επικοινωνιών για τον έλεγχο και τη συλλογή πληροφοριών από κινούμενες πλατφόρμες συμμετέχοντας στην «επόμενη ημέρα» των αποστολών έρευνας και διάσωσης.

Μη επανδρωμένα οχήματα έκαναν την εμφάνισή τους στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Ο χειριστής τους ήταν εκατοντάδες μέτρα μακριά και η αποστολή τους ήταν η έρευνα και η διάσωση ανθρώπινων ζωών. Η παραπάνω περιγραφή θα μπορούσε να αφορά την αντιμετώπιση μιας πραγματικής κατάστασης, ήταν όμως μια δοκιμαστική άσκηση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που αναπτύσσονται στα εργαστήρια της Future Intelligence ΕΠΕ που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του τεχνολογικού πάρκου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η εφαρμογή προέρχεται από την υλοποίηση μιας ιδέας για την καινοτόμο χρήση ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνίας και δικτύωσης σε επίγεια και εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα η οποία παρουσιάστηκε σε σενάριο διαχείρισης περιστατικού δασικής πυρκαγιάς, στις Αλυκές Αναβύσσου Αττικής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου DARIUS http://f-in.gr/darius-integration-session-in-greece/ και http://darius-fp7.eu/

Η Future Intelligence EΠΕ ιδρύθηκε το 2009 με βασική δραστηριότητα την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, που αφορούν ολοκληρωμένα τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα. Εξειδικεύεται στην ασύρματη δικτύωση και τις τηλεπικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας. Στο πλαίσιο του πρώτου άξονα, των επικοινωνιών μικρής εμβέλειας, έχει αναπτύξει μια καινοτόμο πλατφόρμα διαχείρισης αισθητήρων με δυνατότητα συλλογής, ασύρματης αποστολής και ευφυούς διαχείρισης δεδομένων σε βιομηχανικά και αστικά περιβάλλοντα. Πρωτότυπο σύστημα της πλατφόρμας λειτουργεί ήδη σε μέρος του συστήματος φωτισμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» παρέχοντας εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την «έξυπνη» διαχείριση του συστήματος.

Συνδυασμό και των δύο αξόνων (ασύρματες επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας) συνιστούν οι καινοτόμες εφαρμογές λήψης και διαχείρισης δεδομένων από αισθητήρες που απέχουν μεγάλες αποστάσεις από το κέντρο ελέγχου και βρίσκονται σε κινούμενες εναέριες και επίγειες, μη επανδρωμένες, πλατφόρμες. H ενσωμάτωση και η δοκιμή των συστημάτων στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έγινε στο όχημα ROBOVOLC σε συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες συστημάτων άμυνας, την Αγγλική BAE SYSTEMS που έχει κατασκευάσει την εν λόγω πλατφόρμα. Η εφαρμογή στηρίζεται στη χρήση της τεχνολογίας WiMAX η οποία με την κατάλληλη προσαρμογή επεκτείνει την επιχειρησιακή δυνατότητα του οχήματος από μερικές δεκάδες μέτρα σε εκατοντάδες μέτρα χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή από το απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις στην προσπάθεια εντοπισμού επικίνδυνων καταστάσεων και διάσωσης ανθρώπινων ζωών από οργανισμούς πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα με τη δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα (Αθήνα και Ιωάννινα) η Future Intelligence ΕΠΕ έχει επεκταθεί και στη Δυτική Ευρώπη διατηρώντας πλέον γραφεία στο Λονδίνο. Η δραστηριοποίηση αυτή βασίζεται στη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και εξυπηρέτηση ενός ολοένα αυξανόμενου πελατολογίου που αφορά στα νέα προϊόντα της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ακολουθώντας την ιδέα «plug everything, sense anything».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της εταιρείας: http://f-in.gr και http://f-in.co.uk

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Τμήμα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr
 
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο: LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.