ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 30/07/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 7205
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος «Υποστήριξη  Λειτουργίας Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού» (Ε-467), προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών ως εξής:

1η Θέση

- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή σε βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΦΑΣ
- Επαρκή γνώση Γενικής Λογιστικής και Τιμολόγησης
- Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
- Εμπειρία στην έκδοση τιμολογίων και λοιπών παραστατικών του ΚΦΑΣ
- Εμπειρία σε ταμειακές συναλλαγές, και σε έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται να προσκομίσουν οι δικαιούχοι των αξιόγραφων
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, MS OFFICE
- Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου στην τήρηση των προθεσμιών

2η Θέση

- Πτυχίο ΤΕΙ Οικονομικών Σπουδών με κατεύθυνση Λογιστικής
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε λογιστήριο και τμήμα προμηθειών
- Επαρκή εμπειρία σε θέματα προμηθειών δημοσίου
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS OFFICE
- Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
- Γνώση αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο
- Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου στην τήρηση των προθεσμιών

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 22-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, στο τηλέφωνο 2106503036.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/)

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-467), και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs575.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf