ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 22/07/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6814
 

Έρευνα Αγοράς για την εγκατάσταση δύο θυρών για το αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ "Δ"

 

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, αποδεχόμενοι την τεχνική περιγραφή (συνημμένο αρχείο), οικονομική προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) θυρών για το Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογισμού #2.000,00 €#.

Η υποβολή πρέπει να γίνει μέχρι την 31η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Τμήμα Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
153 10
Αγία Παρασκευή, Αττικής

 

Σχετικό αρχείο (Τεχνική Περιγραφή): diag212_texniki.pdf


Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ