ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 21-07-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6781
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος «Διεργασίες επεξεργασίας πυριτίου και κατασκευής δομών, κυκλωμάτων και διατάξεων» Έργο 863, πρόκειται να προβεί στην με απ’ ευθείας ανάθεση «Συντήρηση Συστήματος Λιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης EBPG 5000 ES»  από την Προμηθεύτρια Εταιρεία  «VISTEC LITHOGRAPHY B.V.» / Ολλανδίας, με τριετές Συμβόλαιο.

O Οίκος «VISTEC LITHOGRAPHY B.V.» προμήθευσε το ανωτέρω σύστημα λιθογραφίας κατόπιν διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού το 2012.  Ως  Ανάδοχος θεωρείται μοναδικός για τη συντήρηση του συγκεκριμένου Συστήματος λόγω της αποκλειστικότητας των ανταλλακτικών καθώς και της εμπειρίας βάσει του αρχικού διετούς Συμβολαίου συντήρησης που προβλεπόταν στους όρους του Διαγωνισμού.

Η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε EURΟ 45.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23%.

 

Σχετικό αρχείο: diag211.pdf


Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ