ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Aγ. Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2014
 

Ανακοίνωση νέου ετήσιου κύκλου Σεμιναρίων με τίτλο
"Νέες Τεχνολογίες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες"
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

 

Το Telecoms Lab - Net Media Lab του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» ανακοινώνει νέο ετήσιο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο:

"Νέες Τεχνολογίες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης των Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες" 

που θα λάβουν χώρα στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.

Την ηλεκτρονική φόρμα προεγγραφής μπορείτε να τη βρείτε εδώ. 

Προγράμματα 12 Σεμιναρίων

1. Εργαλεία Αξιολόγησης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

2. Προγράμματα Παρέμβασης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

3. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Νοητική Υστέρηση - Σύνδρομα

4. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμός

5. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Προβλήματα Συμπεριφοράς – ΔΕΠΥ

6. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Αισθητηριακές Δυσκολίες (Προβλήματα Όρασης/Ακοής)

7. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Ψυχοσυναισθηματικές Διαταραχές και Ψυχοκινητικά Προβλήματα, Εγκεφαλική Παράλυση

8. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Διαταραχές Λόγου, Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής

9. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Παιδιά με Χρόνιες Παθήσεις, Στρες - Εξουθένωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Κίνητρα στην Εκπαίδευση

10. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Σχολές Παρέμβασης: Ψυχαναλυτική, Συμπεριφορική, Γνωσιακή, κλπ

11. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Γνωστικές, Μεταγνωστικές Δεξιότητες, Χαρισματικά Παιδιά

12. Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης: Ψυχομετρικά Εργαλεία – Νέες Τεχνολογίες

Από την Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου του Net Media Lab

Περισσότερες Πληροφορίες
Τηλ: 210-6503124, 3230

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ιστότοπος: http://imm.demokritos.gr
Facebook: https://www.facebook.com/Telecoms.Lab.Net.Media.Lab


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.