ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014
 
 
Περιβάλλον και ασφάλεια στο επίκεντρο της τέταρτης μέρας του Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία
 

Το περιβάλλον και η ασφάλεια είναι τα δύο ζητήματα αιχμής που τίθενται επί τάπητος αύριο, Πέμπτη 2 Ιουλίου, στο πλαίσιο του 2nd Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation που πραγματοποιείται ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές αερίων, όπως του διοξειδίου του άνθρακα, είναι ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Απάντηση σε αυτό έρχεται να δώσει η τεχνολογία δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, που μπορεί να αντιμετωπίσει τις βλαβερές συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς υπόσχεται να μειώσει δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πριν αυτές απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα. Αυτό το τόσο σημαντικό θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο της μίας από τις δύο ημερίδες της τέταρτης μέρας του Φόρουμ, δίνοντας την ευκαιρία σε ομιλητές και συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτό το πεδίο.

Η Ασφάλεια/Safety και η Διασφάλιση/Security, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είναι το κεντρικό θέμα της δεύτερης ημερίδας. Αξίζει σε αυτό το σημείο να δούμε τι ακριβώς εννοούμε με αυτούς τους δύο όρους.

Με το όρο «Ασφάλεια/Safety» εννοούμε την προστασία ατόμων και περιουσιών από οποιαδήποτε φυσική, κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική ή άλλη συνέπεια που θα μπορούσε να προέλθει από αστοχία, βλάβη ή σφάλμα σε ένα τεχνολογικό σύστημα. Σε γενικές γραμμές, η απειλή της Ασφάλειας ερμηνεύεται ως η πραγματική και σημαντική πιθανότητα θανάτου, τραυματισμού ή ζημιάς σε περιουσία που προκαλείται κυρίως από σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, αλλά τελευταία, και από φυσικούς κινδύνους. Η μείωση αυτής της επίδρασης περιλαμβάνει συστηματικές μελέτες και κατάλληλη Νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η Εκτίμηση της Ασφάλειας και της Αξιοπιστίας ενός συστήματος είναι ένας κλάδος της Μηχανικής (Safety and Reliability Engineering), ο οποίος καθιστά δυνατή την μελέτη πολύπλοκων συστημάτων που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανησυχίες του μέσου πολίτη για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η ασφάλεια είναι κάτι σχετικό. Η εξάλειψη κάθε κίνδυνου, ακόμη και αν ήταν δυνατόν, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και πολύ δαπανηρή υπόθεση. Μια ασφαλής εγκατάσταση είναι εκείνη όπου οι κίνδυνοι τραυματισμού ή οι υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν είναι χαμηλοί και διαχειρίσιμοι.

Από την άλλη πλευρά, «Διασφάλιση/Security» είναι κάθε διαδικασία ή μέσο, φυσικό ή ανθρώπινο, που σκοπό έχει την καθυστέρηση, την πρόληψη και την προστασία από κακόβουλα άτομα ή ενέργειες (εξωτερικές ή εσωτερικές) που απειλούν, παρεμποδίζουν ή και καταστρέφουν μια οργάνωση, στερώντας της έτσι τη «σταθερή της κατάσταση» και τον επιδιωκόμενο σκοπό ύπαρξής της. Η Διασφάλιση αυτή ονομάζεται, επίσης, και «κοινωνική ασφάλεια» ή «δημόσια ασφάλεια», καθώς αντιμετωπίζει τον κίνδυνο βλάβης λόγω μιας εσκεμμένης εγκληματικής πράξης, όπως είναι η επίθεση, η κλοπή, ο βανδαλισμός και, τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο, οι επιθέσεις στον ψηφιακό κόσμο και τα παγκόσμια δίκτυα που υποστηρίζουν υποδομές ζωτικής σημασίας.

Η Διασφάλιση έχει τελικώς πολύ μεγαλύτερη σημασία για πολλούς ανθρώπους από την Ασφαλή λειτουργία Συστημάτων. Για παράδειγμα, ένας θάνατος που οφείλεται σε δολοφονία συνιστά μεγαλύτερη απειλή από το θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, παρότι σε πολλές χώρες οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα είναι πιο συχνοί από τις ανθρωποκτονίες. Παρομοίως, η παραβίαση ενός τραπεζικού συστήματος προκαλεί υψηλότερο επίπεδο συναγερμού σε εκατοντάδες ανθρώπους από ένα εντοπισμένο κίνδυνο σε μια Βιομηχανία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή εγγραφή στο Φόρουμ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.demokritos.gr/hf2014/

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Τμήμα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.