ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014
 
 

Οι νέες μέθοδοι για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου και η αναπτυξιακή στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης
θα βρεθούν στο επίκεντρο τη δεύτερη μέρα του Ελληνικού Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (01.07.2014)

 

Δύο ζητήματα αιχμής θα έρθουν στο προσκήνιο κατά τη δεύτερη μέρα του 2nd Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου και η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης - το βασικό εργαλείο του «Ορίζοντα 2020» για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης - ως μέσο για την βελτιστοποίηση ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας μας, του τουρισμού.

Σε συνέχεια εντατικών ερευνών γύρω από την ανάπτυξη υλικών για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του καρκίνου, που έφεραν μάλιστα στον «Δημόκριτο» τιμητική διάκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συναντηθούν την Τρίτη 1 Ιουλίου για να συζητήσουν τις νέες αντικαρκινικές μεθόδους με έμφαση στα συστήματα μεταφοράς φαρμάκωνελεγχόμενης αποδέσμευσης. Η ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων αποτελεί μία από τις πρωτοπόρες μεθόδους που αποσκοπεί στη στοχευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου μειώνοντας τις συνήθεις παρενέργειες που προέρχονται από την προσβολή γειτονικών υγιών κυττάρων.

Το απόγευμα της ίδια μέρας, στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν οι νέες προοπτικές για τον τουρισμό υπό το φως της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης για αποτελεσματικότερη έρευνα και αποδοτικότερες επενδύσεις στην καινοτομία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επιστήμονες από τα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας καθώς και στελέχη εταιρειών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή εγγραφή στο Φόρουμ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.demokritos.gr/hf2014/.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.