ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014
 

Συνεργασία του ΕΚΕΦΕ «Δ» με την COSMOTE στο Εργο GERYON

Ένα καινοτόμο σύστημα έκτακτης ανάγκης για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Το έργο GERYON (http://www.sec-geryon.eu/) προτείνει  ένα καινοτόμο σύστημα έκτακτης ανάγκης, ικανό να συνδέσει τις υπάρχουσες υποδομές PMR TETRA με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G) υπό την ομπρέλα της πλατφόρμας IMS. Ως εκ τούτου, το έργο GERYON θα ενοποιήσει την τεχνική και επιχειρησιακή λογική των συστημάτων PMR με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, παρέχοντας ένα ουδέτερο περιβάλλον διασύνδεσης που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων PMR. H προτεινόμενη σύγκλιση θα υποστηρίξει, τόσο τις κλασικές υπηρεσίες των συστημάτων PMR, αλλά προβλέπεται επιπλέον και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με νέες που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών σε δίκτυα PMR, όπως των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ.

Στο έργο αυτό το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ανέλαβε τη διερεύνηση του καθορισμού, σχεδιασμού και ανάπτυξης κατάλληλου συστήματος διαλειτουργικότητας τεχνολογίας IMS μεταξύ τερματικών συσκευών τεχνολογίας TETRA και κινητών τηλεφώνων 4G (LTE) για την παροχή υπηρεσιών μέσω πρωτοκόλλου SIP. Σε αυτά τα πλαίσια αναπτύχθηκε ένα κινητό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης και απεικόνισης των θέσεων των οργάνων άμεσης επέμβασης, η οποία επιδείχθηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε η COSMOTE σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Η πλήρως λειτουργική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του GERYON δίνει νέες δυνατότητες επικοινωνίας στις ομάδες διάσωσης και τις υποστηρικτικές μονάδες. Επιτρέπει την αποστολή εμπλουτισμένου περιεχόμενου (γεωγραφική θέση, SMS, φωτογραφίες, βίντεο) προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης, τον αυτόματο εντοπισμό του καλούντος και των μονάδων άμεσης επέμβασης που βρίσκονται στην περιοχή του συμβάντος, την άμεση επικοινωνία του ατόμου σε κίνδυνο με τις ομάδες διάσωσης (δυναμική ομαδική συνδιάσκεψη) και τη διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης κατά προτεραιότητα μέσω 4G.

Στο GERYON, που ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου 2014, συμμετέχουν, επίσης, το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ (Ηνωμένο Βασίλειο), οι εταιρείες GRUPO CYS (Ισπανία) και VIOTECH COMMUNICATIONS (Γαλλία), καθώς και ο κρατικός πάροχος τηλεπικοινωνιών ITELAZPI (Ισπανία). Αντίστοιχες ημερίδες παρουσίασης των αποτελεσμάτων του GERYON πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία και την Ισπανία. Το έργο εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την τεχνολογία και για τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75%.


 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr