ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 05 Ιουνίου 2014
 

Ημερίδα με θέμα τη Σύνδεση του Σύγχρονου σχολείου με την Επιστημονική Έρευνα στο Δημόκριτο
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Θερινού Σχολείου
Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων διοργανώνουν ημερίδα με θέμα τη Σύνδεση του Σύγχρονου σχολείου με την Επιστημονική Έρευνα, υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Δημόκριτο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του θερινού σχολείου Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00 – 18:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι η διερεύνηση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία:

α) στην ανάδειξη της σύνδεσης του ερευνητή/επιστήμονα με τον εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ  Ερευνητικών Ινστιτούτων  και Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να συμβάλλει:

i) στην αναπλαισίωση της Σύγχρονης Επιστημονικής γνώσης, ώστε αυτή να μπορεί να διδαχθεί στην Υποχρεωτική και Λυκειακή εκπαίδευση.
ii) στον εμπλουτισμό του Αναλυτικού προγράμματος της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης και  της Λυκειακής εκπαίδευσης με θέματα από τη σύγχρονη επιστημονική γνώση.
iii) στην  εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία.
iv) στη διαθεματική εκπαιδευτική προσέγγιση της Επιστημονικής γνώσης, στην εφαρμογή της στη διδακτική πράξη και στην παραγωγή πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη διάχυση των  εκπαιδευτικών/διδακτικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής.
v) στην Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Στην ημερίδα θα γίνουν εισηγήσεις από εκπροσώπους ερευνητικών ιδρυμάτων, τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και εκπαιδευτικών Προτύπων Πειραματικών Σχολείων. Θα παρουσιαστούν εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στα Π.Π.Σ.

Στο τέλος της ημερίδας θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα:  «Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των  Προτύπων Πειραματικών Σχολείων είναι δυνατόν να συμβάλει στη σύνδεση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας με την υποχρεωτική/Λυκειακή εκπαίδευση και με πιο τρόπο;» και διατύπωση προτάσεων.

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr