ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014
 
 
«Το Μέλλον της Δημιουργικής Βιομηχανίας - Όραμα @ Τεχνολογίες Πληροφορικής»
 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CRe-AM (Creativity Research Adaptive Roadmap) στοχεύει στην περαιτέρω Ανάπτυξη της Δημιουργικής Βιομηχανίας, μέσα από την διασύνδεση: Δημιουργική Βιομηχανία – Φορείς Ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Η στοχευμένη Καινοτομική Ανάπτυξη των ΤΠΕ, με βάση τις μελλοντικές ανάγκες της Δημιουργικής Βιομηχανίας, θα αποτελέσει αντικείμενο δράσεων της Ε.Ε. που θα συμβάλουν στην καινοτομία, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην βελτιστοποίηση των έργων και υπηρεσιών της Δημιουργικής Βιομηχανίας, που ήδη συνεισφέρει με 4,5% στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ.

Στα πλαίσια αυτά, διοργανώνεται Ημερίδα με συμμετοχή ειδικών Ομιλητών και εκπροσώπων από τους Τομείς  της Αρχιτεκτονικής των Media και των ΤΠΕ, Χρόνος: Πέμπτη 12 Ιουνίου, 14:30 – 18:00

Τόπος: Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος Όροφος.

Διοργανωτές:

  • ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
  • Liverpool HOPE University
  • MENON Network

Πρόγραμμα Ημερίδας

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.