ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 06 Ιουνίου 2014
 

Απονομή του A’ Βραβείου Βασικής Έρευνας από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,
στα μέλη του Εργαστηρίου Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού
 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
κατά το 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (14-17 Μαΐου 2014)

Κατά το 40ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο που έγινε στην Αθήνα  (14-17 Μαΐου 2014) απονομήθηκε από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, το A’ Βραβείο Βασικής Έρευνας, στα μέλη του Εργαστηρίου Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού από Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κ.κ. Κατσουλιέρη Ηλία, Τσιλιμπάρη Έφη, Κωτσοπούλου Ελένη και Δροσοπούλου Γαρυφαλιά. Η εργασία που βραβεύθηκε είχε τίτλο «Η χρόνια έκθεση ανθρώπινων ποδοκυττάρων σε υψηλή γλυκόζη μειορυθμίζει το σηματοδοτικό μονοπάτι της ινσουλίνης - Συσχέτιση με Διαβητική Νεφροπάθεια». Σκοπός της βραβευθείσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός των επιπτώσεων της υψηλής γλυκόζης (υπεργλυκαιμίας) στην βιωσιμότητα κομβικών κυττάρων για τη λειτουργία των νεφρών.

Το «Εργαστήριο Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού» από το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με διευθύντρια την Δρ. Ε. Τσιλιμπάρη, επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στη μελέτη της έκφρασης γονιδίων σε παθολογικές καταστάσεις των νεφρών με έμφαση στη Διαβητική Νεφροπάθεια. Η επιπλοκή αυτή εμφανίζεται στο 20-40% των ασθενών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και θεωρείται ως μία από τις βασικότερες αιτίες της νεφροπάθειας τελικού σταδίου, συνδέεται δε με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των διαβητικών ασθενών. Κομβικά κύτταρα στη λειτουργία των νεφρών είναι τα νεφρικά ποδοκύτταρα τα οποία ελέγχουν την απέκκριση ουσιών από το αίμα προς τα ούρα. Σε πολλές νεφρικές παθήσεις όπως η Διαβητική Νεφροπάθεια, εμφανίζεται απώλεια σημαντικών πρωτεϊνών στα ούρα (πρωτεϊνουρία), ενώ παράλληλα παρατηρούνται μορφολογικές και λειτουργικές αλλοιώσεις καθώς και θνησιμότητα των ποδοκυττάρων. Τα αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης προβάλλουν έναν πιθανό ευεργετικό μηχανισμό που ενισχύει τη βιωσιμότητα των νεφρικών ποδοκυττάρων σε συνθήκες υπεργλυκαιμίας, και υποδεικνύουν την μελλοντική εξεύρεση στόχων για θεραπευτικές παρεμβάσεις.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr