ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
Τετάρτη 28 Μαΐου 2014
 

Διεθνής επιτυχία για την εταιρία υψηλής τεχνολογίας Φάσματεκ A.E. του
Τεχνολογικού & Επιστημονικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος»
στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

Η επιτροπή της Διεθνούς Εταιρίας Φασματομετρίας Μάζας (IMSS) με έδρα στη Γενεύη της Ελβετίας απένειμε το βραβείο Curt Brunnee Award στον Δρ Δημήτριο Παπαναστασίου, συνιδρυτή και επιστημονικό διευθυντή της εταιρίας υψηλής τεχνολογίας Φάσματεκ AE, που διατηρεί εργαστήρια στο Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής «Λεύκιππος» εντός των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Η επιλογή του Δρ Δ. Παπαναστασίου έγινε μετά από σχετική πρόταση της Ελληνικής Εταιρίας Φασματομετρίας Μάζας που, επίσης, εδρεύει στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ο Δρ Δ. Παπαναστασίου θα λάβει το βραβείο σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου IMSC, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Αύγουστο στη Γενεύη.

Το διεθνές βραβείο Curt Brunnee Award απονέμεται κάθε τρία χρόνια σε έναν επιστήμονα-ερευνητή για την εξαιρετική συμβολή του στην ανάπτυξη καινοτόμων επιστημονικών οργάνων και αποτελεί την μεγαλύτερη διάκριση παγκοσμίως για ερευνητές έως 45 ετών στον τομέα της φασματομετρίας μάζας.

Σχετικό links: http://www.imsc2014.ch/?page_id=198

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου,
Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr