Ασύρματες ευρυζωνικές  ε- υπηρεσίες στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (E-SCIENCE)

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Ασύρματες ευρυζωνικές  ε- υπηρεσίες στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (E-SCIENCE)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΔΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/3/2009
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/1/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ