ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
Τρίτη 29 Απριλίου 2014
 
 

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: Cyanotoxins in Fresh Waters Advances in Analysis, Occurrence, Treatment, Δευτέρα, 5 Μαΐου (9:00 – 16:00) στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

To ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Institute of Nanoscience and Nanotechnology–Laboratory of Nanomaterial-Based Catalytic-Photocatalytic Processes and Environmental Analysis) και το Ερευνητικό Πρόγραμμα CyanoWater - “Cyanotoxins in Fresh Waters, Advances in Analysis, Occurrence and Treatment”, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: Cyanotoxins in Fresh Waters Advances in Analysis, Occurrence, Treatment, τη Δευτέρα, 5 Μαΐου (9:00 – 16:00) στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή.

Οι κυανοτοξίνες αποτελούν μία πολύ μεγάλη ομάδα χημικών ενώσεων (π.χ. πεπτίδια, αλκαλοειδή, αμινοξέα) που παράγονται από τα κυανοβακτήρια τα οποία βρίσκονται στα επιφανειακά νερά, όπου συχνά αναπτύσσονται έντονα, σχηματίζοντας τα γνωστά “blooms” κυανοβακτηρίων.  H έκθεση σε κυανοτοξίνες μέσω του πόσιμου νερού ή κατά την επαφή (π.χ. κολύμβηση) με νερά που περιέχουν κυανοτοξίνες μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία όπως ασθένειες του ήπατος, των νεφρών ή του νευρικού, αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος. Η παρουσία κυανοτοξινών έχει αναγνωριστεί ως ένας σοβαρός αναδυόμενος κίνδυνος για τους υδάτινους πόρους και την ανθρώπινη υγεία από τον WHO, την ΕPΑ και άλλες αρχές και οργανισμούς.

Το θέμα της Ημερίδας ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με την ποιότητα των νερών και συνδυάζει επιστημονικά πεδία όπως η αναλυτική χημεία, η βιολογία, η τοξικολογία, η οικολογία και οι επιστήμες περιβάλλοντος και υγείας.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι νεότερες εξελίξεις που αφορούν στις μεθόδους ανάλυσης των κυανοτοξινών, στην παρουσία των κυανοτοξινών στα νερά, στις επιπτώσεις τους στην υγεία καθώς και σε προηγμένες μεθόδους επεξεργασίας του νερού για την απομάκρυνσή τους. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από αναγνωρισμένους ειδικούς στο θέμα ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Prof. Dionysios Dionysiou - Univ. Of Cincinatti, USA, Dr. Jussi Meriluoto – Abo Akademi, Finland, Prof. Zorica Svircev - Univ. of Novi-Sad, Serbia, Δρ. Αναστασία Χισκιά & Δρ. Θεόδωρος Τριάντης – ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Καθ. Νικόλαος Θωμαϊδης – Παν. Αθήνας, Δρ. Τριαντάφυλλος Καλούδης – ΕΥΔΑΠ ΑΕ) καθώς και από διδακτορικούς – μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Έμφαση επίσης θα δοθεί στις προοπτικές για έρευνα, ανάπτυξη και εργασία στο θέμα αυτό, ιδιαίτερα για μεταπτυχιακούς υποτρόφους, νέους επιστήμονες και ερευνητές.

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ελεύθερη και θα δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Πληροφορίες:

Δρ. Αναστασία Χισκιά, Συντονίστρια CyanoWater
Research Director
Nanomaterial-Based Catalytic-Photocatalytic Processes and Environmental Analysis
Institute of Nanoscience and Nanotechnology
NCSR Demokritos
15310 Ag. Paraskevi,Athens, Greece
Tel: +30-2106503643
Fax: +30-2106511766
Email: hiskia@chem.demokritos.gr
Webpage: Hiskia Anastasia

 
Program: CyanoWater Workshop Athens Program NCSR D.pdf
Flyer: CyanoWater Workshop flyer NCSR D.pdf
 
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου,
Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr