ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Aγ. Παρασκευή, 28 Απριλίου 2014
 

Ανακοίνωση Δωρεάν Online Σεμιναρίου (Webinar) με τίτλο
«Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)»

 

Το Telecoms Lab - Net Media Lab του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» σας προσκαλεί στο δωρεάν Online Webinar (παρακολούθηση δικτυακών βίντεο) με τίτλο «Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρες 16:00-18:00.

Το εν λόγω online σεμινάριο θα περιλαμβάνει 4 διαλέξεις διάρκειας 2 περίπου ωρών συνολικά.

Σημειώνεται ότι για το online webinar ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.

Το πρόγραμμα για το online webinar έχει ως εξής:

16:00-16:30 ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή – Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Αθ. Δρίγκας)
16:30-17:00 Επαγγελματικός Προσανατολισμός για μαθητές Γενικής Αγωγής (Γ. Παύλου)
17:00-17:30 Επαγγελματικός Προσανατολισμός για μαθητές Ειδικής Αγωγής (Ζ.Καραμπατζάκη)
17:30-18:00 Εργαλεία για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Γ. Παύλου)

Μπορείτε να εγγραφείτε στο online webinar εδώ.

Η προθεσμία εγγραφής για το online webinar είναι μέχρι και την Κυριακή 4 Μαΐου 2014.

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική διεύθυνση πρόσβασης στο online webinar θα αποσταλούν σε όσους εγγραφούν, τη Δευτέρα 5 Μαΐου το πρωί.

Από την Οργανωτική Επιτροπή των Σεμιναρίων του Net Media Lab

Περισσότερες Πληροφορίες: 

Τηλ: 210-6503124, 3230

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Ιστότοπος: http://imm.demokritos.gr  

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.