ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜAΤΩΝ
   
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ  
   

 

 

Καλοκαιρινό Εργαστήριο Ρομποτικής και Ψηφιακών Τεχνών
30 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2014

 

Το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων (Integrated Systems Laboratory) του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», σε συνεργασία με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία), διοργανώνει θερινό εργαστήριο (summer workshop) στις Ψηφιακές τεχνολογίες και την Πληροφορική. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο αυτόνομους εβδομαδιαίους κύκλους στις εγκαταστάσεις των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού. Ο πρώτος κύκλος θα έχει θέμα τις Ψηφιακές Τέχνες, ενώ ο δεύτερος τη Ρομποτική.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 14-18 χρόνων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες. Τα σεμινάρια θα διδάξουν έμπειροι ερευνητές από το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Old Dominion University, ΗΠΑ.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εργαστηρίων είναι:

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών:  30 Ιουνίου – 4 Ιουλίου
Εργαστήριο Ρομποτικής: 7 - 11 Ιουλίου

Οι δημιουργίες των μαθητών θα παρουσιαστούν σε ανοικτή εκδήλωση στους γονείς και τους συγγενείς στο τέλος κάθε εργαστηρίου. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι εγγραφές λήγουν 7 Μαΐου 2014!

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για δήλωση συμμετοχής, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του workshop: http://smart-camp.iit.demokritos.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210 6503148 και 210 6503153.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.