ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 28/03/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-2765
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

  • «Αναβάθμιση και θέση σε καλή λειτουργία  φασματόμετρου πυρηνικού  μαγνητικού συντονισμού (NMR) 250 MHz με υποδοχέα και NMR 500 MHz με νέο συμβατό λογισμικό, σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα, αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας της κονσόλας Avance DRX 500 για συμβατή επικοινωνία με το νέο λογισμικό, του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δ.» με αριθμό 015/7/Π6/2014,

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.

 

Συνημμένο Έγγραφο: diag195.pdf


Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ