ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
 
 
 

Ημερίδα παρουσίασης του έργου
του «Κοινού Κέντρου Ερευνών/Joint Research Centre» (JRC) και
δράσεων Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
στα θεματικά πεδία των θαλασσίων υποθέσεων, της ενέργειας, των τροφίμων και 
της βιο-οικονομίας

1 Απριλίου 2014

Αθήνα, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται την Τρίτη 1 Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ημερίδα παρουσίασης του έργου του Κοινού Κέντρου Ερευνών/Joint Research Centre» (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στα θεματικά πεδία των θαλασσίων υποθέσεων, της ενέργειας, των τροφίμων και της βιο-οικονομίας, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του JRC κ. Vladimir Sucha, του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου και εκπροσώπων της Επιστημονικής κοινότητας.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών/JRC είναι εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποστολή του είναι να προσφέρει  επιστημονική και τεχνική στήριξη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την άσκηση και την παρακολούθηση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το JRC σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις πολιτικές τους, υποστηρίζει ενεργά το κοινό συμφέρον των κρατών-μελών για μια ασφαλέστερη, καθαρότερη και ανταγωνιστική Ευρώπη. Ασχολείται με τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και την τόνωση της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης προηγμένων μεθόδων, εργαλείων και προτύπων, καθώς και με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την επιστημονική κοινότητα των κρατών-μελών και διεθνών οργανισμών.

Το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο είναι Γενική Διεύθυνση/Directorate General (DG) JRC της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, απασχολεί συνολικά 2.850 άτομα, ο τρέχων προϋπολογισμός του στο πλαίσιο του “HORIZON 2020” ανέρχεται σε 2.463m€ (nuclear and non-nuclear direct actions) και αποτελείται από επτά ερευνητικά Ινστιτούτα εγκατεστημένα σε πέντε Κράτη Μέλη/κ-μ της ΕΕ, ως εξής:

1/ Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (IES), Ispra, Ιταλία.
2/ Ινστιτούτο για την προστασία και την ασφάλεια του πολίτη (IPSC), Ispra, Ιταλία.
3/ Ινστιτούτο για Μετρήσεις και υλικά αναφοράς (IRMM), Geel, Βέλγιο.
4/ Ινστιτούτο για τα Υπερουράνια στοιχεία (ITU), Karlsruhe, Γερμανία.
5/ Ινστιτούτο για την Υγεία και την προστασία των καταναλωτών (IHCP), Ispra, Ιταλία.
6/ Ινστιτούτο για την Ενέργεια (IE), Petten, Ολλανδία.
7/ Ινστιτούτο Τεχνολογικών Μελετών (IPTS), Σεβίλλη, Ισπανία.

Στην ημερίδα χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσουν το έργο του JRC, ενώ δράσεις Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ στα θεματικά πεδία των θαλασσίων υποθέσεων, της ενέργειας, των τροφίμων και της βιο-οικονομίας θα παρουσιαστούν από τους Προέδρους και Διευθυντές των Κέντρων.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της ΓΓΕΤ και του JRC στους ανωτέρω στρατηγικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. To Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο για την εκπόνηση κοινών δράσεων μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και του JRC.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Διοργάνωση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ, http://www.gsrt.gr
με τη συνεργασία του Κοινού Κέντρου Ερευνών/JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε εδώ.

Οι εγγραφές γίνονται μέσα από το παρακάτω σύστημα:

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr