ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 11/03/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-2236

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για Διαγωνισμούς Προμηθειών Δημοσίου έτους 2014

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997 για Διαγωνισμούς Προμηθειών Δημοσίου που διενεργούνται από το τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Εδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag188.pdf


Η ΑΝ/ΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ