ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014
 

Επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» παρουσιάζει πρότασή του στην πλέον αναγνωρισμένη εκδήλωση
στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων
FAST Summit ’14 (20 Φεβρουαρίου 2014)

Ο Δρ Χρήστος Φιλιππίδης, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο Linux File and Storage Technologies (FAST) Summit ’14, που διοργανώνει η εταιρεία Red Hat και το USENIX στις 20 Φεβρουαρίου 2014. Η Σύνοδος αυτή θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Red Hat Inc., στο Mountain View των ΗΠΑ αμέσως μετά το συνέδριο FAST ’14, το 12ο USENIX συνέδριο με θέμα τις τεχνολογίες διαχείρισης και αποθήκευσης αρχείων και δεδομένων.

Το Linux είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και το FAST είναι το πιο σημαντικό συνέδριο στον τομέα αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων. Η Σύνοδος θα φέρει σε επαφή τους βασικούς προγραμματιστές του πυρήνα Linux με ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, με στόχο τη δημιουργία φόρουμ για την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών ιδεών αναφορικά με την ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων και την ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα των επιστημόνων που αναπτύσσουν τον πυρήνα Linux.

Η οργανωτική επιτροπή της Συνόδου αποτελείται από τους:

Ric Wheeler, Red Hat
Remzi Arpaci-Dusseau, University of Wisconsin—Madison
James Bottomley, Parallels
Anne Dickison, USENIX Association
Greg Ganger, Carnegie Mellon University
Christoph Hellwig
Chris Mason, Fusion IO
Ethan Miller, University of California, Santa Cruz
Andrew Morton, Google
Margo Seltzer, Harvard School of Engineering and Applied Sciences and Oracle
Erez Zadok, Stony Brook University

Η Σύνοδος πραγματοποιείται υπό τη μορφή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με 30 συμμετέχοντες. Μία από τις ιδέες που θα συζητηθούν είναι η πρόταση του Δρ Χρήστου Φιλιππίδη, λεπτομέρειες για την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

O Δρ Χρήστος Φιλιππίδης είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και εργάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος GRBNeT με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ Χρήστο Μάρκου. Το GRBNeT υποστηρίζεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Χρήστος Φιλιππίδης είναι επίσης υπεύθυνος για τις Υπολογιστικές και Δικτυακές υποδομές του ΙΠΣΦ.

Σχετικά links
Περισσότερες πληροφορίες για το FAST ’14 μπορείτε να βρείτε εδώ
Περισσότερες πληροφορίες για τον Χ. Φιλιππίδη 
μπορείτε να βρείτε εδώ

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr