ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 10/02/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2011-1221

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού/αναλωσίμων υλικών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ με τίτλο: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Εισαγωγή Οπτικών Ιδιοτήτων σε μαγνητικές πλειάδες ένταξης και τροποποίηση του μαγνητισμού τους κατά την ακτινοβόληση με φώς» με κωδικό 84, Φ.Κ. D620 που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ΠΕΡΛΕΠΕ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας,  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών που αφορούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag182.pdf


Η ΑΝ/ΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ