ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2014
 

Με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών τιμήθηκε η Δρ Σουζάνα Δανάλη–Κωτσάκη

Με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών τιμήθηκε η Δρ Σουζάνα Δανάλη–Κωτσάκη, ως η πρώτη επιστήμονας που εισήγαγε στην Ελλάδα τη μεθοδολογία οργάνωσης της προστασίας του ανθρώπου από τη ραδιενέργεια του περιβάλλοντος και θεμελίωσε τη σχετική διαδικασία μετρήσεων και ελέγχου.

Η Δρ Σουζάνα Δανάλη–Κωτσάκη, Πυρηνικός Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος, είναι ένα από τα πρώτα επιστημονικά στελέχη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», που έθεσαν τις βάσεις ανάπτυξής του. Με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η Δρ Σ. Δανάλη–Κωτσάκη ίδρυσε το 1961, το Εργαστήριο Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος στον «Δημόκριτο» και ανέλαβε την οργάνωση και διεύθυνσή του για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Πρόκειται για ένα εθνικής σημασίας εργαστήριο, το οποίο μέχρι σήμερα συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πολίτη, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκτίμηση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος και των ραδιολογικών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το βιογραφικό της σημείωμα εδώ.«Η Δρ Σουζάνα Δανάλη-Κωτσάκη κατά τη βράβευσή της από την Ακαδημία Αθηνών»

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr