ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2013
 

Πρώτη ετήσια συνάντηση, του πενθήμερου σχολείου "Principles of Chemical Synthesis" και του μονοήμερου σχολείου "Solar Cell Fabrication"
7-11.1.14

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» / Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων (ΙΠΥΦΔΝΜ)/ Τομέας Φυσικοχημείας

 


Διοργάνωση της πρώτης ετήσιας συνάντησης, του πενθήμερου σχολείου "Principles of Chemical Synthesis" και του μονοήμερου σχολείου "Solar Cell Fabrication" στα πλαίσια του αρχικού δικτύου κατάρτισης Marie Curie Initial Training Network (ITN) “DESTINY” - Dye sensitized solar cells with enhanced stability (7-11 Ιανουαρίου 2014).

Πληροφορίες: Δρ. Πολ. Φαλάρας  (210-6503644, papi@chem.demokritos.gr)

Σχετικό Link: 
http://www.destiny-itn.eu/

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr