ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 
Αθήνα, 16/12/2013
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγω της απεργίας των Διοικητικών υπαλλήλων και των φαινομένων των καταλήψεων παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο Πανεπιστήμιο που είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους να μη μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική» οπότε η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφάσισε δια περιφοράς να κάνει δεκτή την παράταση της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από 16/12/2013 έως 31/12/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες: 2107274502 κ. Μ.Λαγουδάκη

 

Ο Διευθυντής του Διατμηματικού Π.Μ.Σ.
«Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική»

Καθηγ. Εμμ. Γ.  Φραγκούλης