ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
   
Δελτίο Τύπου
Αγ. Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2013
 

Ημερίδα

«Νέα είδη κουνουπιών στην Ελλάδα: κίνδυνοι και αντιμετώπιση»
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου

LIFE CONOPS (LIFE12 ENV/GR/000466),

«Ανάπτυξη και επίδειξη διαχειριστικών σχεδίων έναντι των ενισχυόμενων από την κλιματική αλλαγή χωροκατακτητικών κουνουπιών στη Νότια Ευρώπη»

 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος», η πρώτη Ημερίδα του Έργου LIFE CONOPS (LIFE12 ENV/GR/000466) με θέμα «Νέα είδη κουνουπιών για την Ελλάδα: κίνδυνοι και αντιμετώπιση».

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αφενός για θέματα που αφορούν τα κουνούπια και τη δημόσια υγεία και αφετέρου μελλοντικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που αυτά προκαλούν.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως εισηγητές, εκπρόσωποι των εταίρων του Έργου [Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας της Emillia Romagna (Ιταλία)], όπως επίσης εκπρόσωποι φορέων [Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)]

Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υποστήριξη του Έργου και των δράσεων του αρκετοί φορείς. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Υγείας, τις Περιφέρειες της Ελλάδος, τους Δήμους της Αττικής, εταιρείες που εφαρμόζουν πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, ειδικοί της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης Προγραμμάτων LIFE καθώς και μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η ημερίδα ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και τους χαιρετισμούς της Αντιπροέδρου του ΔΣ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Διευθύντριας Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Δρ. Φ. Τσιλιμπάρη και της Διευθύντριας του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτο, Δρ Κ. Μαχαίρα.

Ακολούθησε η πρώτη συνεδρία, με κύριο αντικείμενο «Το Πρόβλημα των κουνουπιών» και την οποία ξεκίνησε ο Δρ Wim van Bortel, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC). Στην ομιλία του ο παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις του ECDC που αφορούν την παρουσία των χωρακατακτητικών κουνουπιών στην Ευρώπη και τις μεταδιδόμενες από αυτά ασθένειες. Στη συνέχεια οι κ. Αγορίτσα Μπάκα και Περβανίδου Δανάη, Ιατροί από το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), παρουσίασαν επιδημιολογικά δεδομένα των κυριότερων νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα και τις αντίστοιχες δράσεις του Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων για την αντιμετώπιση τους. Η πρώτη συνεδρία ολοκληρώθηκε με την ομιλία της Δρ Σωτηροπούλου Ραφαέλλα, από το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» (εταίρος του Έργου LIFE CONOPS), η οποία αναφέρθηκε στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις αυτής στην είσοδο και εγκατάσταση νέων ειδών κουνουπιών.

Η δεύτερη συνεδρία είχε ως αντικείμενο τη «Διαχείριση του προβλήματος», η οποία άρχισε με την παρουσίαση, στους εμπλεκόμενους φορείς, του Έργου LIFE CONOPS (LIFE12 ENV/GR/000466) και των δράσεων του, από τον Δρ Αντώνη Μιχαηλάκη, συντονιστή του Έργου και ερευνητή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Στη συνέχεια ο Dr Christophe Lagneau, από το EID Mediterranee (Γαλλία) και ως συντονιστής του έργου IMCM (LIFE08 ENV/F/000488) με τίτλο «Control of noxious or vector mosquitoes: implementation of integrated management consistent with sustainable development» έκανε αναφορά στις δράσεις, αντικείμενα και σκοπούς του εν λόγω Έργου. Ακολούθησε η Dr Paola Angelini, εκπρόσωπος από την Ιταλία και συγκεκριμένα του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας της Emillia Romagna (ενός από τους εταίρους του Έργου LIFE CONOPS), η οποία παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα επιδημίας που ξέσπασε το 2007 στην περιοχή της Emillia Romagna λόγω της εμφάνισης του ιού Chikungunya όπως επίσης τα μέτρα που λήφθηκαν με χρονολογική σειρά για τη διαχείρισή της. Η συνεδρία έκλεισε με την ομιλία του Αθανάσιου Ζούνο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος τόνισε τις γενικές αρχές και τη νομοθεσία που συνοδεύουν την έγκριση χορήγησης και διάθεσης των βιοκτόνων προϊόντων, με αναφορά στα Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής Σημασίας τα οποία κυρίως στοχεύουν στην εξασφάλιση της Δημόσιας υγείας.

Κατά την έναρξη της τρίτης συνεδρίας με θέμα «Συζήτηση & Ανταλλαγή απόψεων με εμπλεκόμενους φορείς», ο Δρ Kωνσταντίνος Μπίθας, και Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος του Πάντειου Πανεπιστήμιου (εταίρος του Έργου LIFE CONOPS), τόνισε τις επιπτώσεις που θα έχει η εξάπλωση των χωροκατακτητικών κουνουπιών και τη σημασία αυτών σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υποβολή ερωτημάτων και τοποθετήσεων των εμπλεκόμενων φορέων την οποία ακολούθησε ανοικτή συζήτηση.

Ο δικτυακός τόπος του έργου LIFE CONOPS στη διεύθυνση www.conops.gr θα αποτελέσει το σημείο πληροφόρησης τόσο των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων όσο και του ευρύτερου κοινού. Τα πρακτικά της εκδήλωσης (παρουσιάσεις, βίντεο Ημερίδας) είναι επίσης διαθέσιμα (www.conops.gr) σε όλους τους ενδιαφερόμενους που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν ή και για όσους θα ήθελα να παρακολουθήσουν ξανά τις ομιλίες των εκλεκτών προσκεκλημένων και τα ερωτήματα/προβληματισμούς που τέθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040
Fax: 210-650-3260
email: pr@central.demokritos.gr