Αρχαία μέταλλα  και παλαιοπεριβάλλον

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Αρχαία μέταλλα  και παλαιοπεριβάλλον
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΙΩΑΑΝΝΗΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 1/2/2006
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 30/5/2011
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ