Χαρακτηρισμός ανθρακικών υλικών με χρήση φασματομετρίας μάζας

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Χαρακτηρισμός ανθρακικών υλικών με χρήση φασματομετρίας μάζας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΝΤΟΤΣΙΚΑ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 15/4/2008
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 15/5/2011
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΚ ΑΤΕ