Ανάπτυξη Νανοδομικών Υλικών Ενεργών στο Ορατό Φως για Επεξεργασία Νερού

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Ανάπτυξη Νανοδομικών  Υλικών Ενεργών στο Ορατό Φως  για Επεξεργασία Νερού
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΤΡΑΠΑΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 24/10/2003
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 31/3/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ