Μελέτη για  τη μέτρηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων  σωματιδίων στο Δήμο Μεγαλόπολης

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Μελέτη για  τη μέτρηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων  σωματιδίων στο Δήμο Μεγαλόπολης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 10/9/2008
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 10/9/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ